total loss

total loss

Wanneer is je auto total loss?

Wanneer je auto schade heeft opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval dien je er rekening mee te houden dat deze schade niet altijd kan worden hersteld. Op het ogenblik dat de verzekeraar van mening is dat het herstellen van de schade meer zou kosten dan de auto nog waard is zal je auto total loss worden verklaard. Veel mensen vragen zich echter af wat dit nu precies betekent en wat hier het gevolg van is. Geldt dat ook voor jou? Zou je dan ook graag concreet willen achterhalen wanneer je auto als total loss wordt bestempeld? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Wat betekent total loss eigenlijk?

Wanneer is een auto total loss? Dit is één van de vaakst gestelde vragen onder mensen die voor het eerst een auto inschrijven of verzekeren. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig te geven. Het is namelijk zo dat er in de praktijk een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende soorten total loss. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende opties:

  1. Een technische total loss;
  2. Een economische total loss; 

De vaakst voorkomende auto total loss is een technische total loss. Hiervan is sprake wanneer het op technisch vlak niet langer mogelijk is om de schade te herstellen. Dit is onder meer het geval wanneer het chassis of de carrosserie in die mate is vervormd dat een goed herstel of een vervanging niet langer tot de mogelijkheden behoort. In de praktijk is het zo dat ook aanzienlijke brand- of waterschade als gevolg kan hebben dat het vervangen van het toestel niet meer tot de mogelijkheden behoort. 

Omwille van deze reden geldt voor een technische total loss dat de verzekeringnemer uitsluitend aanspraak kan maken op de dagwaarde van meteen voor het ongeval. Dit zal voor veel mensen een beetje een teleurstelling zijn. Voor de nieuwwaarde of de zogenaamde vervangingswaarde geldt in de praktijk dan ook dat ze uitsluitend wordt uitbetaald wanneer je ervoor hebt gekozen om een aanvullende cascoverzekering af te sluiten.

Wanneer is er sprake van een economische total loss?

Wanneer een auto total loss is zal er in het merendeel van de gevallen dus sprake zijn van een technische total loss. Toch is het belangrijk om er ook rekening mee te houden dat er zoiets bestaat als een economische total loss. In dat geval is het vanuit financieel oogpunt niet langer verantwoord om de schade te laten herstellen. Het herstellen van het voertuig is in dit geval dus op zich technisch wel nog mogelijk. De kosten van de herstelling zouden echter duurder uitvallen dan de waarde die van toepassing was vlak voor het ongeval is gebeurd. Ook in dit geval zal er dus niet meer voor worden gekozen om de auto in kwestie te laten herstellen.

Wat wanneer je auto total loss wordt verklaard?

Op het ogenblik dat de auto total loss wordt verklaard zal je kunnen vaststellen dat je er niet meer mee kan of mag rijden. Er dient dan afstand te worden gedaan van het voertuig. Het chassisnummer waar de auto over beschikt wordt vernietigd en er zal jou als eigenaar van het voertuig een vrijwaringsbewijs worden bezorgd. Met behulp van dit vrijwaringsbewijs is het mogelijk om aan te tonen dat het voertuig niet langer op jouw naam staat. Het vrijwaringsbewijs is noodzakelijk om de verzekering te kunnen beëindigen. Wanneer de auto op economisch vlak total loss wordt verklaard kan je een keuze maken uit verschillende mogelijkheden, namelijk:

  • Je blijft verder rijden met de beschadigde auto; 
  • De auto wordt (gedeeltelijk) hersteld; 
  • Je verkoopt de auto aan een opkoper; 

Let op. Wanneer je ervoor kiest om bij een economische auto total loss de schade te laten herstellen zal je kunnen vaststellen dat je een bedrag uitbetaald zal krijgen dat gelijk is aan de dagwaarde min de restwaarde. Voor het overige zal je financieel dus zelf moeten opdraaien. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk eigenlijk helemaal niet interessant is, integendeel.

Wat wanneer je ervoor hebt gekozen om een allrisk af te sluiten?

Er geldt in de praktijk een zeer belangrijk aandachtspunt voor mensen die ervoor hebben gekozen om hun auto te verzekeren door middel van een allrisk. Voor deze mensen geldt namelijk dat de verzekeraar kan vereisen dat het kenteken van het voertuig wordt ingeleverd in het geval van een total loss. Controleer dit dus altijd even grondig in de polisvoorwaarden van je verzekering. 

Hoe wordt de schade en dus ook de total loss vastgesteld? 

Voor het vaststellen van de schade aan je auto wordt uiteraard een beroep gedaan op een expert. Voor deze expert geldt dat hij of zij werkt voor een onafhankelijk expertisebureau. Eventueel is het ook mogelijk dat de expert werkt voor de verzekeraar waarbij je de autoverzekering hebt afgesloten. De expert zal zijn of haar bevindingen uiteindelijk vastleggen in een speciaal daarvoor bestemd expertiserapport. Het is in principe altijd een goed idee om bij de expertise aanwezig te zijn.

Het is natuurlijk perfect mogelijk dat je het niet eens zal zijn met de expert. In dat geval kan je er altijd voor kiezen om te gaan overleggen. Wanneer ook dit geen bevredigend resultaat met zich meebrengt kan je een tegenexpertise aanvragen. Voor deze nieuw aangestelde expert geldt dat hij of zij opnieuw de schade gaat bekijken. Tot slot zal er een zogenaamd contra-expertise rapport worden opgesteld. Let op. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je de kosten voor deze expertise zelf moet betalen. Wanneer je auto total loss wordt verklaard en de eerdere expertise wordt bevestigd is dat natuurlijk wel wat vervelend. Voor alle duidelijkheid, de autoverzekering die je via Diks.nl hebt gekozen, dekt de kosten voor deze contra-expertise dus niet in. Komt de eerste expert die je auto onder de loep heeft genomen een bedrag uit welke slechts in zeer beperkte mate verschilt van het jouwe? Dan zal je kunnen vaststellen dat het wellicht niet de moeite waard is om de kosten te maken voor het inschakelen van een tweede expert. In het merendeel van de gevallen kan je overigens ook op het zicht perfect uitmaken of je auto total loss is of niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *